وبلاگ گروه نرم افزاری حامی

تماس با 118 پولي شد


نوشته شده توسط: مهدی قاسمی

سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴


اخبار تکنولوژی

کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به تازگي مصوبه‌اي ابلاغ کرده که به موجب آن تماس با کدهاي خدماتي غيرفوريتي مشمول دريافت هزينه مي‌شود.

به گزارش ايسنا، بنابر اعلام مسئولان مخابراتي تاکنون تماس با کـدهاي خدماتي سه‌رقمي رايگان بود و افراد بابت تمـاس با اين کد‌ها هزينه‌اي پرداخـت نمي‌کردند اما بـه تازگي با ابـلاغ مصوبـه کميسيـون تنظيـم مقررات ارتبـاطات ايـن گونه اعلام شده است که تماس با کدها‌ي سه‌رقمي غيراضطـراري مشمـول هزينـه براي تماس گيرنده خواهد بود و چنان چه فرد با شماره تلفن ثابت با کد‌هاي خدماتي تماس گرفته باشد به اندازه تماس درون‌شهري و در صورتي که از تلفن همراه با اين شماره‌ها تماس گرفته باشد معادل هزينه تماس همراه به ثابت ملزم به پرداخت هزينه مي‌شود.

بدين ترتيب شرکت مخابرات ايران موظف مي‌شود براي اين تماس‌ها هزينه‌هاي اعلام شده را در قبض مشترکان اعمال و محاسبه کند. داوود زارعيان - سخنگوي شرکت مخابرات ايران - در گفت‌وگويي به ارائه‌ توضيحاتي در اين زمينه پرداخت و گفت: "شرکت مخابرات ايران به عنوان يک اپراتور طبق مصوبات عمل خواهد کرد و در شرايطي که اعلام شود لازم است جهت تماس با شماره‌اي هزينه دريافت شود ما تبعا براساس مصوبه عمل خواهيم کرد".

وي در عين حال يادآور شد: "در ميان کدهاي خدماتي اورژانس، ۱۱۰ و ۱۱۸ بيشترين ميزان تماس دريافتي را دارند. حال در ميان اين سه شماره، دو شماره اول با توجه به اين‌که جزو کدهاي اضطراري به شمار مي‌روند همچنان براي تماس گيرندگان رايگان خواهد بود اما تماس با ۱۱۸ از اين پس مشمول هزينه مي‌شود که البته با توجه به مدت زمان کوتاه مکالمه با اين‌ کدها، به‌طور طبيعي هزينه چنداني بابت اين تماس‌ها ايجاد نمي‌شود".

زارعيان همچنين متذکر شد: "در ميان سه کد اشاره شده ۱۱۸ به دليل ماهيتي که دارد حجم بالاتري از تماس‌هاي دريافتي را تجربه مي‌کند و به‌طور معمول روزانه حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار مشترک با اين مرکز تماس مي‌گيرند که از اين پس مشترکان جهت اين تماس‌ها ملزم به پرداخت هزينه خواهند شد".

وي در پايان گفت: "البته همان‌طور که اشاره شد هزينه اين مکالمات با توجه به آن که مدتي کوتاه دارند و درون‌شهري محسوب مي‌شوند رقم بسيار ناچيزي است که حتي اين ارقام هزينه نگهداري مرکزي مانند ۱۱۸ را هم جبران نمي‌کند، چرا که علاوه بر هزينه‌هاي نگهداري در اين مرکز نيروي انساني زيادي نيز در حال کار هستند. به هر حال از اين پس به اجبار بايد اين هزينه‌ها از خود مردم پرداخته شود تا بتوانند مانند گذشته از خدمات اين مرکز استفاده کنند".

البته در اين ميان يک نکته وجود دارد که از کنار آن نمي‌توان به سادگي عبور کرد. در حال حاضر زماني که با مرکز 118 تماس مي‌گيريم، بايد مدت زمان نه چندان کوتاهي را در انتظار بمانيم و به تبليغ‌هاي مختلف گوش کنيم، معمولا اين اتفاق چه در زماني که اپراتورها در دسترس باشند و چه در زماني که خطوط آن‌ها مشغول باشد، مي‌افتد.

با توجه به اين که معمولا افرادي که به 118 زنگ مي‌زنند عجله دارند تا زودتر به شماره مورد نظرشان دسترسي پيدا کنند، تا قبل از اين هم اين تبليغات آزاردهنده بوده است اما بايد با توجه به طرحي که به تازگي تصويب شده، ببينيم که باز ما بايد هم پول بدهيم و هم به اجبار به تبليغاتي گوش کنيم که حتي گوش کردن به آن‌ها هم براي ما هزينه دارد؟

منبع: بایتنام

نظر ، پیشنهاد ، انتقاد


آخرین مطالب

کلمات کلیدی